Wednesday, July 30, 2008


"hindi lungkot o takot ang mahirap sa pag-iisa,

kundi ang pagtanggap na sa bilyon-bilyong
tao sa mundo, wala man lang nakipaglaban
upang makasama ka..."

-Bob Ong-

No comments: